Psykoterapi i Aarhus

Erhvervserfaring

Erhvervserfaring:

1986 til 1990
– Opstart af AIDS – Info, Århus
– Opstart af grupper for HIV – smittede
– Opstart af grupper for pårørende

1990 til 1996
– Daglig leder og psykosocialrådgiver ved patientforeningen, AktHIVhuset
– Nøgleperson ved Århus Amt vedr. HIV, AIDS

1996 til nu
– HIV-rådgiver og psykoterapeut, ved Aarhus Universitetshospital, Skejby
– Kontakt til nykonstaterede HIV- smittede i Århus, region Midt. Krisehjælp, støtte og samtaler i den første svære tid efter diagnose.
– Tilstede når et hiv positivt svar overbringes til patienter
– Terapeutiske samtaler og forløb til individuelle, par, familier og grupper
– Konsulentfunktion til praktiserende læger, som skal overbringe et HIV-positivt svar
– Underviser nye ansatte sygeplejersker og læger, som skal arbejde med hiv-smittede mennesker
– Underviser på flere kurser og efteruddannelser for sygeplejersker
– Underviser om kommunikation og nærvær
– Del af team, som arbejder strategisk med implementering af rådgivning til smittede, samt monitoreringsmateriale
– Leder af grupper for hiv-smittede børn og hiv-smittede unge
– Rådgiver HIV discordante par, som gerne vil have og lave egne børn
– Kontaktopsporing af nuværende og tidligere partnere, som har været i risiko for HIV-smitte
– Supervisor til behandlere, som behandler HIV- smittede mennesker
– Fast underviser i patientforeninger, og organisationer som arbejder med hiv-smittede
– Været en del af rådgivningsteam i Sundhedsstyrelsen, som kan bruges i forbindelse med nye tiltag på HIV, AIDS området i Danmark
– Faglige oplæg til regions- og adoptionsnævn i forbindelse med tilladelse til adoption af hiv-smittede børn
– Undervisning ved adoptionsforeninger, personale og kommende forældre, som overvejer at adoptere hiv-smittede børn fra bl.a. Afrika
– Supervisor og sparringspartner til ansatte ved Center for menneskehandel

 

Opgaver for Sundhedsstyrelsen:

2004 – Kortlægning af rådgivningstilbud til Hiv-smittede i Danmark
2007 – Vejledning til personale, om rådgivning til HIV- smittede
2011 – efteruddannelses kursus til sygeplejersker ” Partneropsporing og øget fokus på samtaler om seksualitet til hiv-smittede patienter”
2013 – efteruddannelses kursus til sygeplejersker ”Partneropsporing og øget fokus på samtaler om seksualitet til hiv-smittede patienter”
2013 – Undervisning af rådgivere ved Danida projekt ”RAW”, i Sydafrika

 

Forskning:
– HIV og Fertilitetshjælp i Danmark. Artikel netop optaget i internationalt tidsskrift (Reproductive patterns and fertility wish among HIV infected patients: survey from 6 outpatient clinics in Denmark. International Journal of Infectious Diseases)
– HIV og depression, undersøgelser af forekomst, samt udvikling af redskaber til tidlig
– Identificering af sårbare hiv-smittede
– HIV og patient kurser: Hvad får patienterne ud af kurser om hiv?
– Hawk, Indiansk interventionsmodel: Gør det en forskel for hiv-patienter?